BIT's 2nd Annual World Congress of Modern Chinese Medicine-2017
Contact Us

David Zhang
BIT Congress Inc.
East Wing, 11F, Dalian Ascendas IT Park,
No. 1 Hui Xian Yuan,
Dalian Hi-tech Industrial Zone,
LN 116025, P. R. China
Tel: 0086-411-84575267
Email: david@bitcongress.com

© 2016-2017 All rights reserved by BIT Congress Inc.
Contact Us: Tel: 0086-411-84575267, Fax: 0086-411-84796897