BIT' s 4th High-Tech Acupuncture and Integrative Medicine Congress (HTA&IM-2017)
Contact Us

David Zhang
BIT Congress Inc.
East Wing, 11F, Dalian Ascendas IT Park,
No. 1 Hui Xian Yuan,
Dalian Hi-tech Industrial Zone,
LN 116025, P. R. China
Tel: 0086-411-84575267
Email: david@bitcongress.com
Add: East Area, F11, Building 1, Dalian Ascendas IT Park, 1 Hui Xian Yuan, Dalian Hi-tech Industrial Zone, LN 116025, China
Tel: 0086-411-84575267, Fax: 0086-411-84575267
Copyright © 2016-2017 BIT Congress Inc.